Loading

IES Activities

2017/01/30 by jirayu.s
วันที่ 28 มกราคม 2560 ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "A Linkage between Makers and Educational Institutions" ในงานเชียงใหม่เมกเกอร์แฟร์ ในนามสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และกลุ่ม SMEoT ณ ชมรมเชียงใหม่เมกเกอร์คลับ 81/21-25 ถนนอารักษ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
2017/01/27 by jirayu.s
วันที่ 27 มกราคม 2560 ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้ง ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 "ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรมมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยยุค Thailand 4.0" ซึ่งมีการพูดหารือโครงการวิจัยกับ คุณพิพัฒน์ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช ณ โรงแรม Central Plaza Ladprao Bangkok
2017/01/24 by jirayu.s
วันที่ 23 มกราคม 2560 ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้รับเชิญเป็นวิทยกรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้าน Electrical Mechatronics Robotics Smart products and Intelligent Systems แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร    
2017/01/24 by jirayu.s
วันที่ 22 มกราคม 2560 ทางห้องวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโท รายวิชา MET-656 Advanced Intelligent and Embedded Systems สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมนำเสนอผลงาน Fuzzy Logic Control และ Artificial Neural Network และร่วมเยี่ยมชมงาน Bangkok Mini Maker Faire ณ The Street Ratchada    
2017/01/24 by jirayu.s
วันที่ 21 มกราคม 2560 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ กลุ่ม SMEoT ร่วมจัดกิจกกรรมในงาน Thailand Mini Maker Faire ณ The Street Ratchada ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยระบบอิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ เยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ในงาน มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ ๆ มากมาย โดยมีน้อง ๆ นักศึกษารายวิชา CPE-433 ปัญญาประดิษฐ์ ร่วมเข้าชมงานและศึกษาหาความรู้    
2017/01/24 by jirayu.s
วันที่ 19 มกราคม 2560 คณะทีมงานนักวิจัยและผู้ประสานงาน ร่วมกับ Price Innovation Co.Ltd ร่วมแสนอแนวคิดและระดมสมอง สำหรับการสร้าง "กล่องตรวจสอบพฤติกรรมผู้ขับขี่อัจฉริยะ" สำหรับการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถสาธารณะครับ เห็นช่าวอุบัติเหตุบ่อยๆ ทำให้ตระหนักว่าระบบนี้น่าจะเข้ามาช่วยประเทศชาติให้มีความอุ่นใจในการใช้รถสาธารณะครับ ทั้งนี้ต้องขอบคุณพี่มงคล และน้องบิ๊กสิทธิกร ที่พัฒนา Prototype ณ
2017/01/18 by jirayu.s
ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดยผู้ช่วยศาสจราจารย์ ดร.วิมล แสนอุ้ม ร่วมนำเสนองานวิจัย เรื่อง "A long-range low-power wireless sensor network based on U-LoRa technology for tactical troops tracking system" ณ งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd IEEE Asian Conference on Defence Technology
2017/01/18 by jirayu.s
ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสจราจารย์ ดร.วิมล แสนอุ้ม พร้อมทั้งท่าอนุสร อุคสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี คณะของ ผศ.ดร.กิตติพงศ์ คณะจากมหาวิทลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ดร.ปสุตาและคณะ เข้าเยี่ยมชมภายในโรงไฟฟ้าชีวมวล ณ บริษัท โรงไฟฟ้าเศรษฐีสุพรรณไบโอกรีนพาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอยี่ จำกัด เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีใหม่มาบริหารจัดการก๊าซไข่เน่า  

Pages