Loading

Workshop ด้าน An automated external defibrillator (AED)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จัดอบรมด้านปฏิบัติการ Workshop ด้าน An automated external defibrillator (AED) ร่วมกับคณะของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด ณ สถาบันเทคโนโลยีไทยขญี่ปุ่น