Loading

ห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ให้การตอนรับคณะทำงานจาก Berli Jucker เพื่อปรึกษาและร่วมแสดงความเห็นในการทำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ระบบ AED

ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ช่วงบ่าย ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวัจจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ให้การตอนรับผู้บริหารและคณะทำงานจาก Berli Jucker เพื่อปรึกษาและร่วมแสดงความเห็นในการทำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ระบบ AED ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครฯ