Loading

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เข้าเยี่ยมชมบริษัท ล.ไลท์ติ้งกลาส จำกัด

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล แสนอุ้ม หัวหน้าห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เข้าเยี่ยมชมบริษัท ล.ไลท์ติ้งกลาส จำกัด โดยวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อที่จะให้คำปรึกษาและดูสถานที่ สำหรับการออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ นโยบายอุตสาหกรรม4.0ของรัฐบาล ณ 71/9 กม 52 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา