Loading

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

Mon, 04/28/2014 - 00:23 by wimol

นายจิระเมธ นามิ นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมและนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะได้รับทุน จากบริษัท NSK Asia Pacific Technology Center LTD. เพื่อฝึกงาน ณ เมืองฟุกุชิม่า จังหวัดเซนได ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา สามเดือน ตั้งแต่ มกราคม ถึงมีนาคม 2556 โดยได้เข้าทางานด้านการออกแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้าน bearing