Loading

การสัมนาห้องวิจัย หัวข้อ "โครงข่ายประสาทเทียมและการจัดการความรู้ (KM)"

Sun, 04/27/2014 - 23:11 by wimol

การสัมนาห้องวิจัย วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2555 หัวข้อ "โครงข่ายประสาทเทียมและการจัดการความรู้ (KM)"