Loading

ห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะได้รับเกียรติจัดการประชุมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้รับเกียรติในการจัดประชุมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีท่านคณบดี รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน เป็นประธานในการพิจารณาการนำเสนอของบริษัท Like House เกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ ซึ่งได้ข้อสรุปและข้อตกลงในการทำเว็บไซต์ใหม่เป็นไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะอาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาการนำเสนอมา ณ ที่นี้ เตรียมพบกับเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้เร็วๆนี้