Loading

Contact Us

 

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เลขที่ 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
อาคาร C ชั้น 3 ห้อง C306
 
โทรศัพท์ 0-2763-2600 โทรสาร 0-2763-2700
 
นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลการเรียนการสอน ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
กับทางอาจารย์ได้โดยตรง หรือติดต่อผ่านข้อมูลด้านบนครับ